Pronájem pozemků u sjezdu z dálnice D3 Chotoviny

Pozemky k pronajmu Chotoviny u dálnice D3 (E55), foto s dálničním sjezdem
Pozemky k pronajmu Chotoviny u dálnice D3 (E55), foto s dálničním sjezdem
Pronájem pozemků u sjezdu z dálnice D3, Chotoviny (Tábor sever), foto s SSÚD Chotoviny, služebna dálniční policie
Pronájem pozemků u sjezdu z dálnice D3, Chotoviny (Tábor sever), foto s SSÚD Chotoviny, služebna dálniční policie
Pronájem komerčních pozemků 25000m2 u dálničního sjezdu Chotoviny z dálnice D3 (E55), pohled od I. 603 na Chotoviny
Pronájem komerčních pozemků 25000m2 u dálničního sjezdu Chotoviny z dálnice D3 (E55), pohled od I. 603 na Chotoviny

Pozemky k pronajmutí Chotoviny u sjezdu z dálnice D3 (E55)

Nabízíme pronájem souboru pozemků o ploše 25.000 m2 v exkluzivní lokaci u sjezdu z dálnice D3 v km 70 Chotoviny (Tábor sever) v trase evropské komunikace E55 spojující Skandinávii s jihem Evropy.
Pozemky jsou výjimečné díky své poloze, ploše, bezproblémovému přístupu, dopravnímu napojení a v neposlední řadě díky viditelnosti z dálnice.
Lokalita u dálnice v Chotovinách nabízí do budoucna bezesporu vysoký potencionál a mnoho možností jak pozemky využít např. pro vystavení a zviditelnění nabízeného sortimentu, vzorkovny, odborný servis, asistenční služby, atd..

Dopravní napojení

Pozemky tvoří ucelený soubor a bezprostředně sousedí s nájezdním ramenem na dálnici ve směru na Prahu v celé jeho délce cca. 200m.
Díky tomu jsou pozemky velmi dobře a dlouho exponované řidiči, spolujezdci a cestujícími autobusové dopravy. Velmi dobře jsou pozemky viditelné také z dálnice ze směru od Prahy na České Budějovice (Tábor), zde je doba exponování dlouhá a kratší dobu i ze směru od Českých Budějovic (od Tábora) na Prahu. Ve směru na Prahu vede dálnice v zářezu pod mostem a na ni připojuje výše uvedené nájezdní rameno na Prahu.
Dálniční sjezd Chotoviny je intenzivně používaný řidiči, kteří v Chotovinách sjíždějí/najíždějí na dálnici a pokračují odtud do Tábora, tento příjezd do Tábora je nejrychlejší od Prahy ale i velmi komfortní, doprava zde vede po komunikaci I. 603 (v původní trase E55).
Pozemky jsou přístupné vlastním dostatečně dimenzovaným vjezdem bezprostředně u nájezdu na dálnici ve s směru na Prahu a hlavní příjezdové komunikace do Chotoviny silnici III. 00341 .

Situace

Naproti nabízeným pozemkům se nachází areál Střediska správy a údržby dálnic Chotoviny (SSÚD Chotoviny) a služebna dálniční policie - dálniční oddělení Chotoviny (zelená budova v popředí).
Pozemky jsou vyjmuty ze zemědělského půdního fondu (ZPF), okrajové pozemky jsou tvořeny zelení, pozemky v celé výměře jsou dle platného územního plánu součástí průmyslové zóny Chotoviny.

Přípojky inženýrských sítí

Na hranu pozemků jsou přivedeny a zakončeny následující inženýrské sítě: veřejný vodovod, kanalizace na ČOV (DN250), plyn, elektrická energie a telekomunikační sítě.
Pozemky jsou mírně svažité, převážná část pozemků je zpevněna kamenivem.

Potřebujeme další informace?

Pro více informací nebo osobní návštěvu prosím pište na info@D3park.cz nebo volejte tel.: 602 107 087.
Děkujeme, s přáním pěkného dne.